Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Mellantinget semikolon

av | 31/10 2012 | Tips och råd

semikolon

Semikolon är ett svårt skiljetecken som få använder korrekt, så välj gärna punkt, komma eller tankstreck istället. (Foto: Adobe Stock)

Semikolon är ett ovanligt skilje­tecken som dess­utom ofta används fel­aktigt som kolon. Men semikolon är inget kolon, det är ett mellan­ting mellan punkt och komma.

För att en text ska ge ett korrekt intryck och läs­ningen ska få flyt är det viktigt att vara noga med skilje­tecknen. Rätt använt ger skilje­tecken läsaren hjälp att tolka texten, fel använt blir det bara ett störningsmoment.

Ett skilje­tecken som ofta används fel är semi­kolon, troligen för att det är ett ovanligt skilje­tecken. Det vanligaste felet är att det används istället för kolon före upp­räkningar och exempel:

felaktigt: Vi har tre bilar; en röd Volvo, en blå Ford och en grön Mazda
korrekt: Vi har tre bilar: en röd Volvo, en blå Ford och en grön Mazda.

Semikolon

  • står inuti en mening, mellan satser eller andra avskilj­bara delar, och ska där­för följas av liten bokstav
  • kan användas mellan satser (oftast huvudsatser) som har ett nära sam­band med varandra, när punkt känns för starkt men komma för svagt avskiljande
  • kan användas mellan grupper i upp­räkningar, till exempel: Vi har flera olika fordon: en röd, en blå och en grön bil; två blå cyklar och en gul; en tre­hjuling, en spring­cykel och en sparkcykel
  • kan användas för att av­skilja upp­räknade decimaltal: 2,34; 5,67; 8,21
  • används som av­skiljare mellan mot­tagare av e-post, om man skickar ett mejl till flera mottagare.

Semikolon är ett be­svärligt skilje­tecken, inte bara för att det så ofta används fel utan för att det även kan signalera elitism, snobbism – eller okunskap. Många framhåller gärna semikolon som sitt favoritskiljetecken, och skiljetecknet har en egen dag (6 feburari). Men de flesta semikolon jag stöter på vid korrekturläsning används felaktigt.

Vill man bara vara säker på att man skriver korrekt kan man hoppa över semi­kolonet helt. Själv har jag för­sörjt mig på skrivande och text­behandling sedan 1994 utan att an­vända semi­kolon mer än mellan e-postadresser – bland journa­lister är det inget väl ansett skilje­tecken. En upp­räkning som i exemplet ovan med fordonen hade jag gjort en punkt­lista av eller så hade jag om­formulerat för att få en mindre otymp­lig mening.

Tycker du väldigt mycket om semikolon, se till att lära dig ordent­ligt hur det ska användas och spara använd­ningen till när du behöver måla fina nyanser i språket. Det behöver du oftast inte göra när du skriver i jobbet – då är det viktigare att vara enkel och tydlig. Och att und­vika sådant som kan upp­fattas som störande och få läsaren att tappa fokus från innehållet.

Samtidigt som jag skrev det här inlägget korrektur­läste jag en rapport där det före­kom en hel del semi­kolon. Några tog jag bort, men bland annat i den här meningen fick de stå kvar: Genom forskning söker vi oss bakåt, för att förstå varifrån vi kommit; inåt, för att bättre förstå oss själva som en­skilda människor och som sam­hälle; utåt, för att vidga vårt vetande om världen.

Just i den här meningen kan jag se en rele­vans för semi­kolonen. Men hade mitt uppdrag varit att text­redigera texten hade semi­kolonen inte fått stå kvar, då hade jag skrivit om meningen istället för att få en mer lätt­läst text.

Fler inlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola om semikolon

Mer om semikolon

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: