Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Pollen – ett irriterande vårtecken

av | 19/5 2021 | Årets ord

pollen från björk

Många av dem som är pollen­aller­giker reagerar på björkens pollen. (Foto: Adobe Stock)

Om våren gläds vi åt sol, värme och grönska – men många lider av att luften blir full av pollen. Det är ett ord vi använt i snart tre­hundra år.

Pollen är ett fin­kornigt material som bildas i frö­växternas han­organ, ståndarna. Pollenet sprids sedan för att be­frukta hon­organet, pistillen, på andra exemplar av växten (kors­pollinering), eller ibland samma växt (själv­pollinering).

Pollenet sprids med vind, vatten eller vibra­tioner, eller så sprids det med hjälp av insek­ter som bin och humlor. De små, små pollen­kornen är ett van­ligt aller­gen, det vill säga ett ämne som ger en aller­gisk reaktion. Reagerar man på pollen har man pollen­allergi, också kallat hösnuva.

Ordet här­stammar från latin där pollen betyder mjöl eller stoft. Be­släktade ord är polenta, korn­gryn, och pulver. En syno­nym är frömjöl.

Det är lätt att tänka att frö­mjöl är det ord som använts längst på svenska och att pollen är en veten­skaplig be­nämning som slagit igenom på senare tid, som att man förr brukade an­vända ordet kräfta för sjuk­domen cancer.

Men det tidigaste be­lägget för ordet pollen i svenska är från 1755, bara fem år efter det tidig­aste be­lägget för frömjöl.

Om folk gick om­kring med kliande ögon och snöt sig på 1700-talet för­täljer dock inte de språk­liga uppslags­verken. Men när SAOB:s artikel om pollen skrevs 1953 kan man anta att allergi inte var det man när­mast för­knippade med ordet.

Det tas näm­ligen inte upp en enda samman­sättning som har att göra med allergi, utan de som nämns är till exempel pollen­analys, pollen­flora, pollen­klubba.

I Svensk ordbok (SO, senaste upp­lagan från 2021) är pollen­regn det enda exemplet på samman­sättning som också finns med i SAOB. Utöver det nämner SO bara samman­sättningar med allergi­koppling: pollen­allergi, pollen­prognos, pollen­säsong, pollen­varning, björk­pollen, gråbopollen.

Läran om pollen och sporer kallas för paly­nologi. På Natur­historiska riks­museet finns Paly­nologiska labora­toriet som håller i en webb­plats, pollen­rapport.se, där man kan få pollen­prognoser för hela landet.

Pollenprognoserna är vik­tiga efter­som det inte finns något åter­kommande blomnings­mönster som kan visa näst­kommande års pollen­flöden. Det finns alltid något som är av­vikande, som hastiga väder­omslag eller insekts­angrepp.

Men hasseln brukar vara först under sen­vintern/tidig vår, följd av al. Alm, sälg och björk kommer sedan och eken blommar också under våren. Men de som är aller­giska mot gräs- och gråbo­pollen kan behöva snyta sig hela sommaren.

Mer om vårord

Läs mer om pollen

  • Pollen – sökning på svenska.se där man kan läsa mer om ordet och dess ursprung i ord­böckerna SAOL, Svenska Akade­miens ord­lista, SO, Svensk ord­bok utgiven av Svenska Akade­mien samt SAOB, Svenska Akade­miens ordbok.
  • Wikipedias artikel om pollen.
  • pollenrapporten.se – webbplats som drivs av Paly­nologiska labora­toriet på Natur­historiska riks­museet där man kan hitta pollen­prognoser, pollen­kalender och allmän info om pollen.

 

 

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: