Etikett: Terminologicentrum TNC

Terminologi och klarspråk

Terminologi

Terminologi kan verka som något för den som skriver fack­språkligt, men vilka termer man an­vänder är av­görande för om en text ska bli begrip­lig. Språkrådet håller varje år i samband med inter­nationella klarspråks­dagen ett semi­narium och i år var temat terminologi och klarspråk. Ett ämne som föll sig natur­ligt efter­som Språk­rådet har tagit över delar …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/terminologi-och-klarsprak/

Debatt om regeringens språkpolitik

Debattvågorna har svallat höga sedan det blev klart i förra veckan att regeringen vill strypa anslagen till flera språkliga verksamheter. Som jag skrev förra veckan har regeringen i sitt budgetförslag föreslagit att dra in nästan hela det statliga anslaget till Terminologicentrum TNC, samt dra ner på anslagen till Medelhavsinstituten samt till undervisning och information om svenska …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/debatt-om-regeringens-sprakpolitik/

Bister språklig budget

Den nya regeringen drar in nästan hela statsbidraget till Terminologicentrum, TNC, och vill inte ge några medel alls till svenskundervisning i utlandet. Det verkar bli bistra år för det svenska språkarbetet. Det blev stora nyheter när regeringen meddelade att man tänker återinföra gratis entré på statliga muséer, en satsning som beräknas kosta 80 miljoner kronor. …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/bister-spraklig-budget/