Etikett: lässvårigheter

Läsförståelsen rasar bland ungdomar

Svenska 15-åringar ligger nu under OECD-snittet i läsförståelse och det är framför allt de lågpresterande eleverna som har tappat. Och pojkar. Nyligen presenterades resultaten av Pisa 2012, en internationell studie av 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse som genomförs vart tredje år av OECD. Upprördheten var stor när det visade sig att de svenska …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/lasforstaelsen-rasar-bland-ungdomar/

Många svenskar har dålig läsförmåga

En internationell undersökning visar att vuxna svenskar har en hög genomsnittlig läsfärdighet. Men cirka en fjärdedel klarar inte av att hantera bekanta dataprogram som en webbläsare. Som ett av 23 länder har Sverige deltagit i PIAAC, OECD:s undersökning av vuxnas läs-, räkne- och problemlösningsfärdigheter. I Sverige har undersökningen gjorts bland 10 000 slumpmässigt urvalda personer mellan …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/manga-svenskar-har-dalig-lasformaga/

Läshjälp på nätet

Nu finns det en gratis webbtjänst där man automatiskt får texter sammanfattade och dessutom kan få synonymer till orden. Tjänsten har utvecklats på Linköpings universitet. Den automatiska sammanfattningstjänsten Friendly Reader är slutresultatet av ett forskningsprojekt på Institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet. Projektet har finansierats av Post- och telestyrelsen, som ett led i att hjälpa …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/lashjalp-pa-natet/