Etikett: textanalys

Lix för att mäta läsbarhet

Boken Läsbarhet som bland annat beskriver läsbarhetsindexet lix.

Det mest kända läsbarhetsindexet är lix, och det finns en webbplats där du kan mäta din texts lixvärde. Men mäter lix verkligen hur läsbar din text är?

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/lix-for-att-mata-lasbarhet/

Att mäta begriplighet med läsbarhetsindex

Inför valet mäts politikerspråkets begriplighet med automatiserade analysverktyg. Men vad säger dessa  läsbarhetsindex egentligen om det politiska språket? Sveriges Radio har inför valet skapat verktyget Polingo som analyserar begripligheten i politikers tal. Resultatet presenteras i ett diagram där små punkter i färger som symboliserar talarnas partitillhörighet placeras efter skalorna byråkratisk–lätt svenska respektive hög variation–låg variation. …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/att-mata-begriplighet-med-lasbarhetsindex/