Skottdagen är den där extra dagen vart fjärde år som ser till att våra kalenderår håller jämn takt med de astronomiska åren – och det är en dag med traditioner.

läs mer