Med sin/sitt/sina skiljer svenskan ut sig från många andra språk – för oss är det skillnad om Anna går ut med sin hund, eller med hennes hund.

läs mer