Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

kommatering
Kommatering i översatta texter

Kommatering i översatta texter

Hur man komma­terar skiljer sig åt mellan olika språk, och om du jobbar med översatta texter kan kommatering vara något du behöver lägga lite extra omsorg på. I förra in­lägget skrev jag om när det blir för många komma­tecken. Efter­som jag själv ofta korrektur­läser...

läs mer

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: