Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Språksituationen 2012

av | 12/6 2013 | Språknyheter

För några veckor sedan kom Språkrådets årliga omvärldsanalys för språksituationen i Sverige. Rapporten ger en bra sammanställning av vad som hände språkligt under 2012.

2012 sägs ju vara året då det könsneutrala pronomenet hen (kanske) slog igenom, och i Språkrådets omvärldsanalys för 2012 ägnas tre sidor åt den stundtals hätska debatten om ordet. Det här blev en av de mest omdiskuterade språkfrågorna i modern tid, och debatten visade både språkets värdeladdning och det engagemang som språkbruk väcker hos många.

2012 var också året då Justitieombudsmannen, JO, fick in de första anmälningarna om brott mot språklagens klarspråksparagraf som säger att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Lagen kom 2009 och de första anmälningarna handlade om användning av engelska i till exempel reklamtexter eller regeringens e-postadresser, men under förra året handlade två av de tre anmälningar som kom in om klarspråk. JO tog dock inte upp någon av dessa anmälningar till prövning.

Digitaliseringen är en stor möjlighet att uppfylla språklagens syfte om att garantera allas tillgång till språk och information, och en stor del av rapporten handlar om sådant som e-tillgänglighet, taligenkänning, digital kompetens och infrastruktur för att stimulera teknikutvecklingen. Här finns stora möjligheter att ge alla, även funktionshindrade och äldre, möjlighet att känna sig delaktiga i informationssamhället.

Rapporten tar även upp situationen för de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket, med bland annat redovisning av de granskningar och uppföljningar som gjorts under året av olika instanser.

Mer att läsa om språksituationen 2012

  • Språkrådets analys av språksituationen 2012 – notis på Språkrådets sajt om omvärldsanalysen, samt länk till rapporten som pdf-fil. (ligger inte ute på nätet längre, avlänkat 170831)
  • Ännu ingen dömd för klarspråksbrott – språkspalt i Svenska Dagbladet av Anna-Malin Karlsson om rapporten.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: