Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Hen ökar i medier

av | 26/3 2014 | Språknormer

Det könsneutrala pronomenet hen har gjort raketkarriär i tidningstext – men används mycket sparsamt av myndigheter. Det visar granskningar som Språktidningen och Jusek-tidningen har gjort.

Språktidningen har gjort en undersökning av förekomsten av det könsneutrala pronomenet hen i de svenska tidningar som finns med i databaserna Retriever och Presstext. Och undersökningen visar att två år efter att hen-debatten tog fart har ordet gjort en snabb karriär i svenskt tidningstext – trots tidningarnas inledande restriktiva hållning.

Före 2012 gick det 13 000 han och hon på varje hen i svensk press, i år går det färre än 300 han och hon på varje hen. Hen används i snitt i ungefär 15 dagstidningar varje dag, och till skillnad från 2012 är sällan debatt om ordet utan det används som ett komplement till hon eller han utan att man förklarar det för läsaren. Intressant är att konstruktionen han eller hon har minskat – kanske för att man börjat använda hen istället.

[pullquote align=”left|center|right” textalign=”left|center|right” width=”30%”]Konstruktionen han eller hon har minskat – kanske för att man börjat använda hen istället.[/pullquote]

De tre vanligaste användningarna av hen i svenska tidningar är nämligen enligt Språktidningen när könet är okänt, när det finns ett behov av att uttrycka sig anonymiserat eller när man vill uttrycka sig könsneutralt.

Hen förekommer i tidningar över hela landet oavsett politisk färg och ordet är vanligast i tyckande texter, som ledare och recensioner, men förekommer även i nyhetsartiklar. På sportsidorna är det sällsynt.

Jusek-tidningen har undersökt hur svenska myndigheter använder hen och här är det en betydligt mer restriktiv hållning som gäller. Karin Milles, språkforskare på Södertörns högskola som skriver på en studie om hens etablering i den offentliga svenskan, säger till tidningen att myndigheterna fortfarande är försiktiga med hänvisning till att deras texter ska räcka länge och ofta riktar sig till en väldigt bred målgrupp. Däremot ser hon att många studenter använder hen i sina uppsatser.

Restriktiva med hen är enligt Jusek-tidningen Skolverket, Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet och Riksdagsförvaltningen, medan Trafikverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Socialstyrelsen hänvisar till Språkrådets rekommendation. Diskrimineringsombudsmannen (DO), PRV (Patent- och registreringsverket) och Kriminalvården har en liberalare hållning medan Domstolsverket och Ekonomistyrningsverket (ESV) inte har tagit ställning än.

Flera myndigheter uppger dock att de kan överväga sitt ställningstagande om språkbrukarna ökar sin användning av hen. Och det kanske de gör eftersom tidningarna som ofta bidrar start till att etablera nya ord använder hen så pass mycket.

·····························

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: