Letar du skriv­råd på nätet kommer du an­tag­ligen att stöta på någon lista över ord du bör und­vika, så kallade skräpord. Men var vak­sam – det är först när du ser ordet i sitt samman­hang som du kan av­göra om det är onödigt.

läs mer