Etikett: Ovix

Att mäta begriplighet med läsbarhetsindex

Inför valet mäts politikerspråkets begriplighet med automatiserade analysverktyg. Men vad säger dessa  läsbarhetsindex egentligen om det politiska språket? Sveriges Radio har inför valet skapat verktyget Polingo som analyserar begripligheten i politikers tal. Resultatet presenteras i ett diagram där små punkter i färger som symboliserar talarnas partitillhörighet placeras efter skalorna byråkratisk–lätt svenska respektive hög variation–låg variation. …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/att-mata-begriplighet-med-lasbarhetsindex/