Innan du skriver en text behöver du tänka på vilket syfte läsaren har för att läsa texten och i vilken situa­tion hen kommer att läsa den. Det på­verkar textens per­spek­tiv och genre. Det kan finnas många olika an­led­ningar till var­för vi läser en text. Vi kan läsa...

läs mer