Att använda branschjargong kan vara inkluderande och identitetsskapande – men det kan också vara ett av de mest effektiva sätten att exkludera dina läsare.

läs mer