Vill du vara säker på att få ett snyggt, enhetligt textdokument utan att du behöver lägga ner så mycket tid på det? Då ska du använda formatmallar i ditt ordbehandlingsprogram. Många som skriver i jobbet vet inte hur deras verktyg, ordbehandlingsprogrammet, fungerar...

läs mer