Till midsommar är det många som klär en stång med löv och kallar det för en majstång. Men kan det verkligen heta majstång i juni?

läs mer