Det finns märkliga brister i språket som att vi inte haft något superlativ av adjektivet få. Men idag godkiänner SAOL formen färst.

läs mer