Fem bästa skrivtipsen

5 bästa skrivtipsenSkriver du i ditt arbete men känner att du inte når ut med ditt bud­skap? Här får du de fem bästa skriv­tipsen för att skriva en text som kommunicerar.

Många av dem som skriver i sitt arbete har ingen ut­bild­ning för det, och då kan det vara svårt att formu­lera en text som går fram till läsaren.

Men det finns några enkla knep att ta till – och de handlar inte främst om skriv­regler och gramma­tik. Det är bara en liten del av att pro­du­cera en text, och dess­utom den del som du lättast kan ta hjälp för.

Mina fyra första tips om hur du skriver en bättre text handlar alla om vad du bör tänka igenom innan du ens börjar skriva:

1. Vem?

Tänk alltid på vem du skriver för. Det absolut viktig­aste för att en text ska bli begrip­lig är att den är skriven ur läsarens per­spektiv. Fokusera på det som är viktigt för läsaren, inte det som är viktigt för dig. För­klara det som läsaren inte för­står, men för­klara inte det som hen redan vet. Använd bara interna uttryck och bransch­jargong om läsaren själv använder dem.

2. Vad?

När du vet vem du skriver för be­höver du be­stämma vad för slags text du skriver, det vill säga i vilken genre den hör hemma. Att texten är väl anpassad till sin genre är viktigt för begrip­ligheten. Så fort vi börjar läsa en text försöker vi näm­ligen passa in den i ett text­schema vi känner igen, och när vi för­står vad för slags text vi läser blir det lättare att förstå den.

3. Varför?

Sedan behöver du fundera över vad läsaren har för syfte med att läsa din text. Kommer hen att läsa texten noga för att lära sig den utan­till eller skumma igenom den? Vill hen lära sig något nytt eller få åsikter be­kräftade? Och vad vill du att läs­ningen av texten ska leda till? Ska läsaren köpa en tjänst, sprida informa­tionen vidare, kon­takta dig – eller inte kon­takta dig?

4. Var?

Den fjärde frågan handlar om under vilka för­ut­sättningar din text blir läst. Sitter läsaren i en lugn eller stressig miljö, har hen mycket eller lite tid att läsa, finns det annat som pockar på upp­märk­samhet samtidigt?

De här fyra punkt­erna behöver du göra klart för dig innan du börjar skriva och ha i åtanke hela tiden medan du skriver. När texten sedan är färdig­skriven och anpassad till sin läsare, då är det dags för det femte sista tipset:

5. Noga!

Slarva inte med korrektur­läsningen! Att du gör det här sist beror inte på att det är oviktigt. Korrek­tur är tvärt­om väldigt viktigt – en under­sökning visade att så lite som två stav­fel minskade läsarens för­troende och in­trycket av hela texten sänktes.

Men har du gjort ditt jobb med de fyra första punkt­erna kan du ta professionell hjälp med den här femte och sista för att putsa upp din text så den blir riktigt guld­glänsande.

Fördjupningar av de 5 bästa skrivtipsen

Onlinekurs på Moderskeppet

  • Skriv för att enga­gera – min första kurs för Moder­skeppet. Den här kursen vänder sig till dig som vill skriva så att mot­tagaren läser din text, för­står den och vill läsa din nästa text. Kursen riktar sig till dig som skriver för sociala medier, men efter­som den handlar om det allra mest grund­läggande för att få till en bra text fungerar den för i princip allt du skriver.

Fler inlägg om bästa skrivtipsen

Snabba skrivtips

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/fem-basta-skrivtipsen/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.