Du-tilltal skapar engagemang

du-tilltal

Att till­tala din läsare med du är ett effek­tivt sätt att be­folka din text.

Ett av de enklaste knepen för att skriva en mer begrip­lig och enga­gerande text är att till­tala läsaren med du. Men du-tilltal passar inte i alla lägen.

Om du vill din läsare ska vilja läsa din text och för­stå vad du vill säga bör din text var kon­kret och tyd­lig. Ett effek­tivt sätt att nå dit är att stoppa in människor i texten – det man kallar för att befolka.

Motsatsen till en be­folkad text kallar man för av­folkad. Om man inte har med människor i texten blir den operson­lig, abstrakt och antag­ligen över­lastad med passiv­former. Risken är stor att det då blir otyd­ligt vem som gör vad – eller kanske framför allt vem som an­svarar för vad.

Vill du att dina mot­tagare ska läsa och förstå din text kommer du långt med två åtgärder:

  • Tänk ur mot­tagarens perspektiv.
  • Stoppa in männi­skor i texten.

Om du skriver Beslut har fattats om föräldra­peng vet läsaren inte om vem som har fattat be­slutet om vems föräldra­peng. Skriver du Vi har fattat beslut om din föräldrapeng blir det genast klarare.

Och det kanske enklaste sättet att be­folka din text är att an­vända du-tilltal. Om du till­talar din läsare med du har du redan en män­niska i texten och det blir natur­ligt att ha fler.

Det här an­vänds fre­kvent av svenska myndig­heter nuför­tiden, efter­som det känns person­ligare och ofta blir tyd­ligare. Det är också van­ligt i tid­ningar, till exempel Så får du bättre kondition.

Ett tips är att du istället för att an­vända det generiska prono­menet man testar att byta ut det till du istället. Man är ett vagt pro­nomen som gärna an­vänds när man vill distan­sera sig från det man säger, så det kan göra  texten mer opersonlig.

Kanske du märker att det inte bara blir ett byte av det ena ordet mot det andra, utan du kommer antag­ligen upp­täcka att ditt till­tal av läsaren på­verkar texten på flera plan. Till exempel för ett du-tilltal av läsaren med sig att du behöver be­nämna dig själv med jag eller vi, bero­ende på vem som är avsändare.

Du-tilltal passar inte i alla texter, men det är oftast det bästa valet när du till exempel skriver brev om något du vill infor­mera mot­tagaren om eller om du skriver en instruk­tion. I sociala medier, på bloggar, i nyhets­brev och i tidnings­artiklar som vänder sig direkt till läsaren kan det ofta fungera bra med du, men inte alltid.

En typisk situa­tion när du-tilltal inte är så lämp­ligt är till exempel om du vänder dig till per­soner som väntar barn – då handlar det ofta om två per­soner. Men inte alltid.

Fler inlägg om befolkad text och du-tilltal

Mer läsning om du

 

 

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/du-tilltal-skapar-engagemang/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.