Många tror fortfarande att man behöver skriva ut korrektur på papper för att kunna se felen. Men att läsa korrektur digitalt ger ett säkrare och snabbare resultat.

läs mer