Svensk ordbok i ny upplaga

Svensk ordbok

Svensk ordbok finns både på nätet och som app till mobilen.

Nyligen kom en ny upp­laga av Svensk ordbok, enbart digital och där­med mer lätt­använd. En hel del ord har till­kommit, andra har rensats ut, be­skriv­ningar har modern­iserats och ordens an­vänd­ning får mer upp­märksamhet.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, kom ut i sin första upp­laga 2009. Det är en nu­svensk definitions­ordbok, och en av de ord­böcker som anses som normerande för vårt språk.

SO är en samtids­ordbok som beskriver den moderna svenskan, och då behöver den för­stås upp­dateras då och då eftersom ett levande språk alltid för­ändras. Till skillnad från ord­listan Svenska Akademiens ord­lista, SAOL, som främst beskriver stav­ning och böj­ning av ord ligger fokus i SO på ordens be­tyd­else och an­vänd­ning i kom­bina­tion med histo­riska uppgifter.

När den nya upp­lagan av SO presen­terades i medierna upp­märk­sammades främst vilka ord som till­kommit och vilka som gallrats ut – både första och andra upp­lagan inne­håller närmare 65 000 uppslags­ord. Men det nya i ord­urvalet är att redak­tionen har haft ett mycket större text­utbud som grund.

De ord som tas med i den här ord­boken ska vara sådana som används i allmän­språket och för att kontrol­lera fre­kvensen använder man text­databaser. Tidigare var det främst romaner och tid­ningar som samlades in, men numera samlar man även in texter från bloggar och sociala medier.

Det innebär att man fått med ord som kanske inte används i tidnings­språk så ofta men desto mer i folks vardag.

Ytterligare en aspekt som inte fått lika mycket upp­märk­samhet är att den här upp­lagan är helt digi­tal – det är verk­ligen på tiden att man slutar göra uppslags­böcker av papper! Och redak­tionen har ut­nyttjat för­delarna med det digi­tala formatet, så det finns klick­bara hän­visningar mellan artiklarna, rätt­stavnings­hjälp när du söker på svår­stavade ord och ljud­filer med uttal för varje uppslagsord.

Det går också att söka på till exempel samman­sättningar som står i en artikel – söker du på fiske­lycka får du fram uppslags­orden fiske respek­tive lycka i vars artiklar fiske­lycka nämns som exempel på sammansättning.

Ordboks­artiklarna är också fylliga med informa­tion om sådant som ordets stil­nivå och värde­laddning, kon­struk­tioner, an­vändning, samman­sättningar och av­led­ningar. Du får också veta uppslags­ordets första kända före­komst i språket, och för vissa ord kan du få exempel på fasta fraser eller kända citat där det ingår.

Svensk ordbok finns gratis på nätet, och ingår i tjänsten svenska.se där du kan söka i tre ord­böcker samtidigt. Den finns också som gratis app för IOS och Android.

Fler inlägg och nyhetsbrev

Mer läsning om Svensk ordbok

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/svensk-ordbok-i-ny-upplaga/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.