Inledande versal eller gemen?

versal eller gemen

När ska E:et vara stort och när ska det vara litet?

Osäkerhet om vilka ord som ska inledas med versal eller gemen hör till de vanlig­aste korrektur­felen. Kanske för att vi i svenska är jäm­förelse­vis snåla med de stora bokstäverna.

Bland det man som korrektur­läsare rättar mest hör ord som inleds med stor bok­stav, versal, när normen i svenskt skrift­språk är att vi skriver dem med liten bok­stav, gemen. Här kan man ana att på­verkan är stor från andra språk som är betyd­ligt gene­rösare med ver­salerna, som tyskan som in­leder varje sub­stan­tiv med versal och engel­skan som an­vänder in­ledande versal för många sorters benämningar.

Men grund­regeln i svenska är att vi bara har stor bok­stav för ord som är egen­namn eller har en så kallad namn­karaktär:

 • Namn på speci­fika indi­vider: Klara, Karlsson.
 • Namn på organisa­tioner och före­tag: Orienterings­förbundet, Coop.
 • Titlar på böcker, filmer etc.: Ett rum med utsikt, Den vackraste visan.

Till skillnad från engel­skan an­vänder vi inte in­ledande versal i svenska när be­näm­ningen mer anger en typ, en funktion eller dylikt. Lika­ledes skriver vi ord som be­nämner art, sort eller typ gement. Här är exempel på sådant som ofta blir felskrivet:

 • Veckodagar och månader skrivs gement: söndag, juni.
 • Nationalitets­beteckningar skrivs gement: svensk, tysk, australisk. Samma sak gäller be­näm­ningar på folk­slag: same, cheyenne, inuit.
 • Samman­sättningar som inleds med ett egen­namn skrivs med versal: Sundsvalls­bo. Men av­led­ningar skrivs med gemen: stockholmare.
 • Namn som består av flera ord skrivs med versal på första ordet: Stock­holms univer­sitet, inte Stoc­kholms Universitet.
 • Titlar skrivs gement i svenska, till exempel restaurang­chef, doktor, överste.
 • Logotyp­skrivning bör und­vikas, det vill säga när ett varu­märke skrivs så att det av­viker från skriv­reglerna, till exempel iPhone, IKEA och ABBA. Den typen av skriv­ning kan man ha i en logo­typ, men i vanlig text följer man de svenska skriv­reglerna och skriver Iphone, Ikea respektive Abba.
 • Helgdagar skrivs med liten bok­stav i svenska: midsommar­afton, hallo­ween. Undan­tag är om de benämns med ett egen­namn: Valborg, Valentin­dagen.
 • Helg­hälsningar skrivs enligt gängse skriv­regler, så bara stor bok­stav på det in­ledande ordet: God jul och gott nytt år och inte God Jul och Gott Nytt År.
 • Benäm­ningar på krig skrivs med liten bok­stav: andra världs­kriget, finska vinter­kriget.
 • Arter av djur och växter skrivs med liten bok­stav: blå­mes, blå­val, blå­klocka.

Naturligtvis finns det undan­tag – det handlar ju om språk! Till exempel skrivs namn på före­tag och organisa­tioner enligt deras egen praxis om den är väl bekant. Namn på dags­tidningar är kanske det vanligaste – Svenska Dag­bladet, Dagens Nyheter – men även den språk­vårdande organisa­tionen Svenska Akademien.

Dock gäller det här i princip bara namn som varit etable­rade sedan länge – nyare före­tag och organisa­tioner brukar vi vara nog­grannare med att skriva enligt normen. Det gäller inte minst de mer fantasi­fulla logotyp­skrivningarna som innebär stora brott mot skriv­reglerna.

Mer av mig om vanliga korrekturfel

Bok

Fler inlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Fler råd om versal eller gemen

 • Svenska skriv­regler – Språk­rådets hand­bok ger ut­för­liga råd om när du ska skriva med inledande stor eller liten bokstav.
 • Fråge­lådan – stor bok­stav – här hittar du svar på språk­frågor som Språk­rådet får, och många hand­lar om när det ska vara stor eller liten bokstav.
 • Ne.se – Nationalencyklopedin är en bra källa när du snabbt vill kolla upp om en benämning bör skrivas med versal eller gemen.
 • TT-språket: Versaler och gemener – här finns en lång lista över hur TT skriver namn och benämningar, och eftersom de flesta medier följer TT-språket är deras skrivregler normgivande.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknormer/inledande-versal-eller-gemen/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.