Miljöpolicy

Jag har alltid strävat efter att mitt företag ska belasta miljön så lite som möjligt, och jag arbetar för miljön inom följande områden:

Tjänster och produkter

Jag och mina kunder arbetar alltid med digitalt material. Om jag skriver texter från grunden skickar jag dem digitalt till kunden, om jag bearbetar eller granskar kundens texter skickar vi dem digitalt mellan varandra. Jag lägger in alla ändringar direkt i filerna, med de verktyg som finns i de program vi använder. Om någon kund vill ha till exempel korrekturläsning på papper tar jag extra betalt för den extra tid det tar för mig att hantera pappersdokumenten. Jag kommunicerar med kunderna huvudsakligen via e-post och behöver därmed sällan transportera mig till möten.

Böckerna jag ger ut finns bara att få i digital form. Pappersböcker kräver stora resurser i form av papper, tryck, en mängd transporter (från skog, till massa- och papperstillverkning, till tryckeri, till kund) samt förvaring. E-böcker behöver inget papper, ingen transport och ingen fysisk förvaring.

Jag skriver aldrig ut arbetskopior på sådant jag arbetar med, utan arbetar alltid direkt i datorn. Om jag behöver referenslitteratur väljer jag e-böcker när det finns möjlighet.

Administration

Jag sköter min administration digitalt så långt det går genom att till exempel se till att jag får så många leverantörsfakturor som möjligt digitalt och att jag inte skriver ut några av de bokföringsunderlag jag får digitalt. Mina kundfakturor skickar jag digitalt om inte kunden önskar annat (men det händer i princip aldrig).

Transporter

Jag väljer att hyra ett kontor som ligger på gångavstånd från mitt hem, så att jag inte orsakar några utsläpp när jag transporterar mig till och från arbetet. Kontoret ligger också nära en tunnelbanestation och tämligen nära en bussterminal så att jag kan åka kollektivt om jag behöver åka inom Stockholm. Vid längre arbetsresor åker jag oftast tåg.

Avfall och energiåtgång

Jag källsorterar det som är möjligt på mitt kontor: papper, papp, glas, mjukplast, hårdplast och metall. Sitter jag hemma och jobbar komposterar jag även det som är komposterbart, som matrester och hushållspapper.

När jag lämnar kontoret släcker jag alla lampor på kontoret och, om jag går sist, i korridoren. Alla apparater med standby-läge har jag kopplade till en förlängningsdosa med av/på-knapp så att jag kan stänga av allt helt när jag går från kontoret.

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/miljopolicy/