Klarspråk över hela världen

internationell dag för klarspråk

Den 13 okto­ber firas den inter­nationella klarspråks­dagen

Den 13 oktober varje år firas inter­nationella klarspråks­dagen, en dag för alla oss som tycker att infor­mation ska vara begrip­lig och till­gänglig.

I Sverige började arbetet med att göra myndighets­texter mer begrip­liga för med­borgarna på 1970-talet. Nu är klarspråk ett etablerat be­grepp för text som är vårdad, enkel och begrip­lig – det språk­lagen från 2009 säger att den offentliga svenskan ska vara.

Men även i många andra länder arbetar man för klarspråk – plain language på engelska. Det finns också flera inter­nationella organisa­tioner för klarspråks­arbete, som Plain (Plain Language Association International), Clarity (en organisation för jurister som vill använda klarspråk) och International Plain Language Federation.

Plain har vart­annat år sedan 2009 haft en inter­nationell kon­ferens om klar­språk på olika platser i världen, som Stock­holm, Vancouver i Canada, Dublin i Irland och Oslo i Norge. Organisa­tionen tog 2016 över en Linkedin-grupp som numera heter Plain group.

Sverige ligger långt fram i klarspråks­arbetet och på den senaste Plain-konferensen i Oslo var många av talarna från Sverige, bland annat från Språk­rådet, Skatte­verket, Riks­banken och företaget Språk­konsulterna (som höll i evene­manget 2011 i Stockholm).

Plain håller också i den inter­nationella klarspråks­dagen. Den dagen firas sedan 2011 den 13 okto­ber. Dagen valdes för att den ameri­kanska klarspråks­lagen skrevs under det datumet 2010. Det finns en särskild Facebook­sida för dagen där man kan följa hur den firas.

Svenska Språkrådet brukar uppmärk­samma dagen varje år med ett halvdags­seminarium som är öppet för alla intres­serade. Till exempel har det handlat om mät­ning av klarspråks­arbete, inklu­derande språk och nu i år om termi­nologi.

Men allra bäst firar du inter­nationella klarspråks­dagen genom att året runt skriva med mot­tagarens per­spektiv i åtanke. Det är grunden i att skriva för att bli läst.

Andra inlägg om klarspråk

Läs mer om högtidsdagar

Läs mer om internationella klarspråksdagen

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/kalenderdagar/klarsprak-over-hela-varlden/

1 ping

  1. […] Klarspråk över hela världen – inlägg från 2 oktober 2019. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.