Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Att skriva för webben

Att skriva för webben

Att skriva för webben innebär speci­ella ut­maningar. På bara någon sekund be­höver du över­tyga läsaren om att hen har kommit till rätt plats för att få svar på sina frågor. När du skriver texter som ska pub­li­ceras på webben finns det vissa saker du behöver tänka...

läs mer
Tänk på textens ton

Tänk på textens ton

Textens ton och stil hänger tätt samman med vilken genre du skriver i. Valet av ton på­verkar också din chans att få mot­tagaren att ta till sig ditt bud­skap. I dessa corona­tider upp­märk­sammas en mängd nya och gamla ord, men några upp­märk­sammar även vilken ton...

läs mer

Mejla effektivt

För att mejla så effek­tivt att dina mejl blir lästa och mot­tagaren agerar på dem som du önskar be­höver du se till att ämnes­raden är rele­vant, texten tyd­lig och tonen trev­lig. Och und­vik e-postens döds­synder! Fortfarande efter cirka 25 års mejl­ande är det...

läs mer

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: