Category: Tips och råd

För dig som vill producera bättre text.

Testa webbplatsens tillgänglighet

Kan alla använda din webbplats eller finns det risk för att användare exkluderas? Testa din sajts tillgänglighet med ett nytt verktyg från E-delegationen! Jag skrev tidigare i höstas om att diskrimineringslagen kommer att få ett tillägg vid årsskiftet som innebär att bristande tillgänglighet räknas som diskriminering. Ett exempel på där tillgängligheten kan brista för människor med funktionsnedsättningar …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/testa-webbplatsens-tillganglighet/

Språkligt på Facebook

Är du intresserad av att fundera över, diskutera och lära dig mer om språk? På Facebook finns det flera grupper och sidor för den språkintresserade, varav Språkvetare på FB är en av de senaste. För två år sedan skrev jag om språkrådgivning i sociala medier, framför allt om språkbloggar och intressanta språktwittrare. Men för den …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/sprakligt-pa-facebook/

Lag om tillgängligt språk

Från årsskiftet kommer bristande tillgänglighet att klassas som en form av diskriminering enligt en ny lag. I tillgänglighet ingår bland annat information och kommunikation. Förra veckan skrev jag om att skriva inkluderande så att textens mottagare inte känner sig uteslutna, oavsett hudfärg, kön, funktionsnedsättning eller liknande. Ett inkluderande språk hänger intimt samman med tillgänglighet, en …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/lag-om-tillgangligt-sprak/

Att skriva inkluderande

Vill du nå ut med ditt budskap är det inte bara viktigt att undvika uttryck som uppfattas som nedsättande. Du bör även undvika att skriva exkluderande. Det har återigen blåst upp till storm för att någon har dristat sig till att ta bort det starkt nedsättande ordet neger ur ett äldre verk – den här …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknormer/att-skriva-inkluderande/

Uppdatering av Myndigheternas skrivregler

Bild på pdf-bok på bildskärm.

Nu har det kommit en ny version av Myndigheternas skrivregler, en handbok som kan användas av betydligt fler än myndighetsanställda. Sedan 1991 har Statsrådsberedningen gett ut sju upplagor av Myndigheternas skrivregler, en skrivhandbok för anställda i offentlig förvaltning. Nu när den har kommit i en åttonde upplaga är det Språkrådet som står för omarbetningen. Även …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/uppdatering-av-myndigheternas-skrivregler/

Att mäta begriplighet

Inför valet mäts politikerspråkets begriplighet med automatiserade analysverktyg. Men vad säger dessa egentligen om det politiska språket? Sveriges Radio har inför valet skapat verktyget Polingo som analyserar begripligheten i politikers tal. Resultatet presenteras i ett diagram där små punkter i färger som symboliserar talarnas partitillhörighet placeras efter skalorna byråkratisk–lätt svenska respektive hög variation–låg variation. För …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/att-mata-begriplighet/

Respons för bättre text

Att se skrivandet som en process och att få respons under skrivandets gång ökar dina chanser att få till en bra text och att utveckla ditt skrivande. Som jag skrev i förra veckans inlägg började skrivforskningen runt 1970 att byta fokus från den färdiga texten till processen att skapa den, och man började se att …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/respons-for-battre-text/

Textens triangel

Bild på texttriangeln.

När du skriver både formulerar, planerar och reviderar du samtidigt, på flera olika nivåer – från övergripande globala till detaljerade lokala. Ju mer erfaren du är, desto lättare växlar du mellan de olika nivåerna. Fram till 1960-talet såg man skrivande som en huvudsakligen linjär aktivitet där man överförde färdiga tankar till papper, men genom den …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/textens-triangel/

Därför stavas ryska namn olika

Så här i OS-tider har du säkert märkt att den ryska staden där OS hålls stavas på olika sätt. Liksom du säkert sett olika varianter av ryska ledares namn. Men varför varierar stavningen? Just nu pågår det ju olympiska vinterspel i Ryssland i en stad som heter Sotji. Eller är det Sochi? Eller kanske Sotschi? Du kanske även …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/darfor-stavas-ryska-namn-olika/

Webbtext är mer än text

På webben räcker det inte med att jobba med att få texten begriplig för att mottagaren ska kunna förstå den. Man måste se texten i sitt sammanhang och tänka på sajtens struktur, överskådlighet och läsvägar. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om vad man bör tänka på för att anpassa en webbplats till många …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/webbtext-ar-mer-an-text/

Switch to mobile version