Tag: jämställt språk

Mar 08 2017

Jämställt språk på kvinnodagen

Kvinnosymbol

Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen över hela världen. Ära gärna dagen och världens kvinnor med att fundera över om ditt språk är jämställt. Kvinnodagen firades första gången 1910 då den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn instiftade en dag för stöd till kvinnlig rösträtt. Firandet spred sig till många länder och i Sverige började man fira …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/jamstallt-sprak-pa-kvinnodagen/

Okt 22 2014

Feminismens påverkan på språket

I den svenska kvinnorörelsen har språket använts som ett medel för att få makt och inflytande. En forskningsstudie pågår just nu om hur det har påverkat språket. På Språkrådsdagen i maj i år talade bland annat Karin Milles, docent på Södertörns högskola, och Lena Lind Palicki, språkvårdare på Språkrådet, om den studie de just nu …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/feminismens-paverkan-pa-spraket/

Aug 20 2014

Hen med i SAOL 2015

Under sommaren berättade Svenska Akademien att det könsneutrala pronomenet hen kommer med i nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, vilket sannolikt befäster ordet plats i svenskan. I slutet av juli kom en intressant nyhet för alla språkintresserade – det nya könsneutrala pronomenet hen kommer att tas med i nästa version av SAOL. – Det …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/hen-med-i-saol-2015/

Mar 26 2014

Hen ökar i medier

Det könsneutrala pronomenet hen har gjort raketkarriär i tidningstext – men används mycket sparsamt av myndigheter. Det visar granskningar som Språktidningen och Jusek-tidningen har gjort. Språktidningen har gjort en undersökning av förekomsten av det könsneutrala pronomenet hen i de svenska tidningar som finns med i databaserna Retriever och Presstext. Och undersökningen visar att två år …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknormer/hen-okar-i-medier/

Jan 29 2014

Hen med i NE

Nu finns det könsneutrala pronomenet hen med i Nationalencyklopedin, vilket kan vara ytterligare ett litet steg mot att det etableras ett nytt pronomen i svenskan. Jag har ju skrivit ett flertal inlägg om det könsneutrala pronomenet hen sedan ordet fick ett rejält uppsving och orsakade hätska debatter under 2012. I maj förra året ändrade Språkrådet …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/hen-med-i-ne/

Okt 16 2013

Handbok för att skriva jämställt

Omslag till boken Jämställt språk.

Tycker du att det är viktigt att känna att alla kommer till tals och beskrivs på lika villkor i dina texter, oavsett vilket kön de har? Boken Jämställt språk hjälper dig både att se språkbrukets inbyggda ojämställdhet och att undvika den. Även om Sverige internationellt sätt har en relativt god språklig jämställdhet rymmer vårt språk …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/bocker/handbok-for-att-skriva-jamstallt/

Mar 13 2013

Neutral användning av hen vanligast

Det könsneutrala pronomenet hen används oftast generiskt eller anonymiserande. Det konstaterar Per Ledin, professor i svenska språket vid Örebro universitet, efter en genomgång av den faktiska användningen av hen på svenska bloggar. I mina tidigare inlägg om det nya könsneutrala pronomenet hen har jag nämnt Per Ledins inventering av svenska bloggar, och nu har han …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknormer/neutral-anvandning-av-hen-vanligast/

Dec 20 2012

Hen i allt fler sammanhang

Det nya könsneutrala pronomenet hen har under året börjat användas i en mängd olika sammanhang, som ett vanligt pronomen. I december dök det till och med upp i en dom från hovrätten. Förra veckan visade jag på några exempel där det nya könsneutrala pronomenet hen använts i redaktionell text, och Språktidningen skrev i veckan att …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknormer/hen-i-allt-fler-sammanhang/

Dec 12 2012

Hen i redaktionell text

Ettapuff med hen.

Det nya könsneutrala pronomenet hen fick ett genombrott under 2012, bland annat genom att det började användas i texter som gått genom en redaktör och då använts i generisk betydelse. Som jag har skrivit i ett tidigare inlägg kan 2012 bli det år som vi kommer att se tillbaka på som det året då svenskan …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknormer/hen-i-redaktionell-text/

Dec 05 2012

Året då svenskan fick ett nytt pronomen – kanske

Att införa ett nytt pronomen anses vara väldigt svårt eftersom det är en så sluten ordklass. Men i år kan det ha blivit ett sällsynt genombrott för ett nytt pronomen i svenskan – eller inte. Som jag visat i tidigare inlägg är tanken på att införa ett könsneutralt tredje persons pronomen (i singular, i plural …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknormer/aret-da-svenskan-fick-ett-nytt-pronomen-kanske/

Switch to mobile version