Category: Språknyheter

Nyheter om språk, i första hand om svenska men kanske även andra språk.

Okt 18 2017

Mät effekterna av arbetet med klarspråk

Mäta klarspråkseffekter

Skapa en kultur där det är självklart att använda klarspråk – ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Mät effekterna och se hur lönsamt det är att uttrycka sig så att budskapet går fram till mottagarna. Fredagen 13 oktober var det Internationella klarspråksdagen och det firade Språkrådet med ett seminarium om hur man mäter klarspråksinsatser på …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/mat-effekterna-av-arbetet-med-klarsprak/

Apr 05 2017

Okej med s-plural

Avokador

I nya upplagan av Svenska skrivregler öppnar Språkrådet för s-plural. För första gången ges rådgivning för hur man ska hantera ord som i bruket ofta får s som pluraländelse. När Svenska skrivreglers redaktör Ola Karlsson på Språkforum i mars avslöjade att Språkrådet för första gången ger råd om s-plural i den nya upplagan av Svenska …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/okej-med-s-plural/

Mar 08 2017

Jämställt språk på kvinnodagen

Kvinnosymbol

Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen över hela världen. Ära gärna dagen och världens kvinnor med att fundera över om ditt språk är jämställt. Kvinnodagen firades första gången 1910 då den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn instiftade en dag för stöd till kvinnlig rösträtt. Firandet spred sig till många länder och i Sverige började man fira …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/jamstallt-sprak-pa-kvinnodagen/

Jan 11 2017

Bristande läsförmåga hinder i informationssamhället

Skolresultaten pekar uppåt igen i Sverige, men fortfarande går nästan en femtedel ut nian utan att ha uppnått god läsförståelse. Hur klarar de sig som vuxna i dagens textbaserade samhälle? I december förra året presenterades resultaten från den senaste Pisa-undersökningen (en internationell kunskapsmätning av 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, matematik och läsförståelse). Och liksom den tidigare …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/bristande-lasformaga-hinder-i-informationssamhallet/

Okt 26 2016

De eller dem eller dom – ännu en gång!

Återigen har det blivit debatt om vi ska övergå till att skriva dom istället för de eller dem. Men varför är just den här enskilda språkfrågan så väldigt engagerande? I helgen skrev gymnasieläraren Henrik Birkebo en debattartikel i Svenska Dagbladet om att han tycker att det är dags att vi inför dom i skriftspråket istället …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/de-eller-dem-eller-dom-annu-en-gang/

Aug 24 2016

Sakprosa versus skönlitteratur

Det blev stor debatt i somras när språkforskaren Lars Melin gick ut med att skolan fokuserar för mycket på skönlitteratur på bekostnad av sakprosa. Men det handlar om att ge eleverna verktyg för att klara sitt vuxenliv. Lars Melin, docent i svenska vid Stockholms universitet, stack ut hakan när han i somras skrev en debattartikel …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/sakprosa-versus-skonlitteratur/

Apr 27 2016

Sjunkande ordförståelse

Vi blir allt sämre på ord, och resultaten på högskoleprovets ordförståelsedel sjunker stadigt. Men det är bara de yngres resultat som försämras. En av 70-talets mest omtalade undersökningar av ordförståelse publicerades 1976 i en bok kallad Språkklyftan. Språkvetarna Nils Frick och Sten Malmström upptäckte att det fanns en stor klyfta mellan de ord som myndigheterna …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/sjunkande-ordforstaelse/

Feb 24 2016

Naturliga efternamn

Över en tredjedel i Sverige har efternamn inspirerade av naturen.

Har du ett efternamn med anknytning till naturen? Ja, då har du något gemensamt med över en tredjedel av svenskarna – och chansen är större att du bor i norra än i södra Sverige. Eftersom de allra vanligaste svenska efternamnen alla slutar på -son är det lätt att tro att det är den vanligaste varianten …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/naturliga-efternamn/

Nov 18 2015

Informationssamhället fylls av text

E-post och meddelanden dominerar kommunikationen på internet och 70 procent använder Facebook. Text blir en allt viktigare del av vårt liv. Nyligen släppte IIS, Internetstiftelsen i Sverige, sin årliga rapport Svenskarna och internet. Det är spännande läsning för den som intresserar sig för hur internet påverkar samhällsutvecklingen – idag har 93 procent av svenskarna tillgång …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/informationssamhallet-fylls-av-text/

Jun 17 2015

Majstång i juni

Bild på liten majstång.

Nu till midsommar är det nog många som klär en stång i löv och blommor och kallar det för en majstång. Men kan det verkligen heta majstång när man firar midsommar i juni? Stången vi reser på fredagen den tredje veckan i juni kallas både midsommarstång och majstång. Att det kallas midsommarstång är inte så …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.sahlstrom.info/spraknyheter/majstang-i-juni/

Switch to mobile version